Especialitats

SINISTRES EN ESTABLIMENTS PÚBLICS

Els titulars dels establiments oberts al públic tenen el deure de mantenir les seves instal·lacions en unes condicions òptimes de conservació, vigilància i seguretat. Són molt freqüents els accidents que ocorren en aquest tipus d’establiments, per motius de males condicions de manteniment o senyalització, com bé poden ser els danys causats per un vessament d’un producte al sòl, una rajola trencada, uns graons relliscosos, desnivells o sortints no senyalitzats, etc. I els llocs més comuns són els supermercats, restaurants, bars, parcs lúdics, gimnasos...

En totes aquestes situacions, el perjudicat té dret a plantejar una reclamació pels danys i perjudicis soferts a causa de l'accident, exercitant l'acció de responsabilitat extracontractual directament enfront del titular de l'establiment on ha esdevingut l'accident, davant el responsable d'adoptar les mesures adequades de conservació, cura i manteniment, i/o davant la companyia asseguradora dels anteriors.

Llegir més