Especialitats

RESPONSABILITAT CIVIL PER PRODUCTES I SERVEIS DEFECTUOSOS

Aquest règim de responsabilitat afecta a tots el productes acabats, fins i tot quan estiguin units o incorporats a un altre bé moble o immoble. Per exemple, els medicaments, els productes mèdics i ortopèdics, els aliments i els productes alimentaris, els higiènics, de neteja, cosmètics, farmacèutics, els jocs per a nens...

Els prestadors de serveis seran responsables dels danys i perjudicis causats als consumidors i usuaris, llevat que provin que han complert les exigències i requisits reglamentàriament establerts i les altres cures i diligències que exigeix ​​la naturalesa del servei. Es consideren sotmesos a aquest règim de responsabilitat els serveis sanitaris, els de reparació i manteniment d’electrodomèstics, ascensors i vehicles de motor, serveis de rehabilitació i reparació d’habitatges, serveis de revisió, instal·lació o similars de gas i electricitat i els relatius a mitjans de transport.

Llegir més