Especialitats

RESPONSABILITAT CIVIL PER DEFECTES DE LA CONSTRUCCIÓ

En qualsevol reclamació per defectes o vicis constructius parlem de la figura dels agents de l'edificació per atribuir-ne la responsabilitat. Aquests són el constructor, el promotor immobiliari, els arquitectes, el projectista… Són els professionals que intervenen en la construcció de la parcel·la, la finca, l'edifici o l'habitatge on posteriorment apareixen vicis o desperfectes.

Hi ha dos règims de responsabilitat, el de responsabilitat contractual, regulat al Codi Civil, i el règim especial de responsabilitat per vicis o defectes constructius, previst a la Llei d'Ordenació de l'Edificació (LOE), que regula específicament la responsabilitat civil dels agents d'edificació, podent-se acumular ambdues accions objectivament i resoldre's en un mateix procediment.

Llegir més