Especialitats

NEGLIGÈNCIES MÈDIQUES I D'ALTRES PROFESSIONALS

En l’activitat del metge existeix sempre un element aleatori, en el sentit que el resultat cercat no depèn exclusivament de la seva actuació, sinó també d’altres factors aliens a aquesta i que escapen del seu control, perquè la Medicina és una ciència inexacta. És per això que no es pot exigir un resultat desitjat, però sí l’ús de les tècniques adequades conforme l’estat actual de la ciència mèdica i les circumstàncies concurrents en cada cas, el que es tradueix en una obligació de mitjans i no de resultat.

Llegir més