Especialitats

CONTRACTES DE COMPRAVENTA I ARRENDAMENTS

En l’àmbit de la responsabilitat civil contractual, estem especialitzats en les reclamacions derivades de contractes de compravenda, arrendament d’obra i prestacions de servei. Les controvèrsies que se’n poden derivar són tan diverses com els tipus de contractes existents.

Als contractes de compravenda d’habitatge o d’immoble, l’incompliment es produeix quan el venedor no compleix les condicions establertes en el contracte signat per a vendre l’immoble, o quan no compleix amb les normes que estableixen els requisits mínims i bàsics d’habitabilitat. I, d’altra banda, quan el comprador no pagui el preu o incompleixi certes condicions del contracte.

Els contractes de compravenda de vehicles, en especial els de segona mà, són els que més litigiositat generen entre la categoria dels béns mobles.

Llegir més