Som advocats experts en SINISTRES EN ESTABLIMENTS PÚBLICS

Els titulars dels establiments oberts al públic tenen el deure de mantenir les seves instal·lacions en unes condicions òptimes de conservació, vigilància i seguretat. Són molt freqüents els accidents que ocorren en aquest tipus d’establiments, per motius de males condicions de manteniment o senyalització, com bé poden ser els danys causats per un vessament d’un producte al sòl, una rajola trencada, uns graons relliscosos, desnivells o sortints no senyalitzats, etc. I els llocs més comuns són els supermercats, restaurants, bars, parcs lúdics, gimnasos...

En totes aquestes situacions, el perjudicat té dret a plantejar una reclamació pels danys i perjudicis soferts a causa de l'accident, exercitant l'acció de responsabilitat extracontractual directament enfront del titular de l'establiment on ha esdevingut l'accident, davant el responsable d'adoptar les mesures adequades de conservació, cura i manteniment, i/o davant la companyia asseguradora dels anteriors.

Per a què prosperi una reclamació derivada d'un accident sofert en un supermercat causat per la presència d'un raïm en el terra, per exemple, s'haurà de provar:

  • L'acció o omissió de la demandada (raïm que es trobava a la secció corresponent a fruiteria i refrigerats del supermercat);
  • El resultat danyós (les lesions que va patir l'actora a conseqüència de la caiguda)
  • La relació de causalitat entre el primer i el segon dels requisits: que la caiguda de l'actora es va produir en relliscar quan va trepitjar el raïm.

Per tot l'anterior, cal presentar una reclamació en el mateix local comercial per a deixar constància del sinistre, prendre fotografies del lloc on hagi esdevingut el mateix i disposar del contacte d'algun testimoni que hagi presenciat l'accident ocasionat perquè les condicions de l'establiment no eren les adequades.

La reclamació dirigida a obtenir una compensació podrà incloure les lesions i seqüeles sofertes a conseqüència de l'accident, les despeses mèdiques i les despeses de transport relacionades amb els danys personals patits, així com les despeses de reparació o rescabalament per aquells objectes que a conseqüència de la caiguda es danyin o es destrueixin, com poden ser unes ulleres, un telèfon mòbil o unes sabates.

Per a això, resulta així mateix imprescindible valorar i acreditar correctament els danys, especialment les lesions, per al que s'aplicarà orientativament el sistema de valoració dels danys i perjudicis derivats d'accidents de circulació, que requereix d'uns coneixements tècnics per a la seva comprensió i utilització.

Si sofreix un accident en un establiment públic, la designa d'un despatx jurídic especialitzat en la matèria pot marcar la diferència quant a l'èxit de la reclamació dels danys. En TARRADELLAS ADVOCATS estem a la seva disposició per a estudiar el seu cas, assessorar-lo i dirigir la seva reclamació, fins a aconseguir la màxima indemnització possible.