Som advocats experts en ACCIDENTS DE TRÀNSIT

Si vostè ha tingut un accident de trànsit, per a procedir a la reclamació dels danys i perjudicis que li han estat causats, pot optar entre deixar els seus interessos en mans de la seva companyia d’assegurances o contractar els serveis de Tarradellas Advocats. Som un despatx jurídic especialitzat en reclamacions de danys i perjudicis derivats d’accidents de trànsit. No treballem per a cap companyia asseguradora, som advocats en accidents de trànsit independents i sempre estem al costat de les víctimes i els perjudicats, és per això que amb nosaltres mai es trobarà amb un cas de conflicte d’interessos. Garantim així una defensa jurídica de qualitat, sense límits ni fissures.

Per què contractar un advocat en accidents de trànsit?

Contractar un advocat especialitzat en accidents de trànsit té molts aventatges, pot protegir els seus drets legals i oferir assessorament per prendre les millors decisions en relació a l'accident.

A més, un advocat especialitzat en accidents de trànsit pot ajudar-lo a obtenir la compensació màxima per les teves lesions, danys i pèrdues patits a l'accident, ja que saben com negociar amb les companyies d'assegurances i presentar el seu cas de manera efectiva davant d'un jutge o tribunal.

També pot avaluar el seu cas i determinar si teniu una causa d'acció viable i us poden ajudar a determinar la millor manera de procedir amb el vostre cas.

Contractar un advocat pot estalviar-te temps i reduir l'estrès que pot acompanyar un accident de trànsit, ja que es poden encarregar de la majoria de les tasques legals relacionades amb el seu cas.

En definitiva, contractar un advocat en accidents de trànsit té molts beneficis, ja que el protegeix legalment, maximitza la seva compensació, gestiona les companyies d'assegurances, avalua el seu cas i l'estalvia temps i estrès en relació amb el procés legal.

Quines indemnitzacions es pot percebre en ser assessorat per un advocat en accidents de trànsit a Tarradellas Advocats?

Són objecte de la nostra reclamació prioritàriament els danys personals. La Llei classifica en tres taules les indemnitzacions corresponents per mort, seqüel.les i lesions temporals.

En el cas de les lesions temporals, s'indemnitza el periode comprès entre la producció de l'accident i l'estabilització de les lesions, que podrà coincidir amb l'alta mèdica. L'import que fixa el barem per a l'any 2022 va dels 32,91 € fins els 109,70 €. 

Tanmateix, s'indemnitzaran les intervencions quirúrgiques que s'hagi de sotmetre el lesionat pel tractament de les seves lesions. Per cada intervenció quirírgica, aplicant el barem de l'any 2022 i segons el tipus d'intervenció, es percebrà un import comprès entre els 438,80 € i els 1755,21 €. Pel que fa al perjudici patrionial, s'hauran d'indemnitzar les despeses d'assistència sanitària, les despeses diverses i el lucre cesant.

Pel que fa a les seqüeles, enteses com a les deficiències físiques, intel·lectuals, orgàniques i sensorials, així com els perjudicis estètics que deriven d'una lesió i romanen un cop finalitzat el procés de curació. El material d’osteosíntesi que roman al final d‟aquest procés té la consideració de seqüela.

Les seqüel.les poden provocar algun tipus d’ incapacitat permanent, denominat a la llei com a perjudici moral particular, del que pot derivar ensems un lucre cesant i un dany emergent, que compren les despeses d'asistència sanitària futura, prótesis i ortesis, rehabilitació domiciliaria o ambulatòria, ajudes tècniques, adecuació de l'habitatge, l'adquisició d'un vehicle adaptat i l'ajuda d'una tercera persona. 

Especial atenció mereixen els grans lesionats, que no poden desenvolupar les activitats essencials de la vida ordinària o la major part d’elles, per haver patit seqüeles neurològiques greus o molt greus, amputacions o altres seqüeles que necessitin la col·locació de pròtesis, lesions medul·lars i els que es troben en estat de coma vígil o vegetatiu crònic. En aquests casos, es consideraran també com a perjudicats, els familiars de la víctima.

És rellevant indicar que el sistema de responsabilitat dels accidents de trànsit no està basat en els conceptes de culpa o negligència, sinó que es fonamenta en la teoria del risc. Quan es produeixen danys personals, únicament seran causes eximents de responsabilitat: la culpa exclusiva del perjudicat o la força major.  

No ens caldrà provar que la culpa del sinistre va recaure en el conductor d'un altre vehicle per ser indemnitzats en el 100% dels danys personals soferts, i el 50% dels danys materials.

Per dominar el sistema de valoració dels danys i perjudicis causat a les persones en accidents de circulació, cal un advocat en accidents de trànsit especialitzat i és per això que el convidem a contactar amb nosaltres per a defensar els seus interessos legítims i conseguir la màxima indemnització possible.