Reclamem amb èxit danys i perjudicis per caiguda en la via pública

Èxit en múltiples procediments administratius per responsabilitat patrimonial

Què tenen en comú una rajola elevada, un sot en la vorera, una llamborda que es mou o material lliscant a la via pública? Que tots poden ser causa d'una caiguda que produeixi danys personals i materials reclamables a l'administració competent.

Els danys derivats de caigudes en la via pública poden ser reclamats a l'administració el manteniment i la conservació de la qual correspongui. Obtenir aquestes indemnitzacions no és senzill, perquè és necessari acreditar:

- la caiguda i la realitat dels danys soferts

- que aquests han estat conseqüència del mal estat de la via pública

- que el mal estat de la via és conseqüència de l'activitat de l'administració o la seva passivitat

- que els danys siguin econòmicament avaluables

Per a reclamar aquest tipus de danys és necessari interposar una sol·licitud d'inici d'expedient de responsabilitat patrimonial davant l'administració corresponent, en la majoria dels casos serà l'ajuntament.

Transcorregut el període de curació o estabilització de les lesions sofertes, caldrà quantificar el dany. Per a això, serà imprescindible l'assessorament jurídic.

El nostre despatx ha dut a terme múltiples reclamacions d'aquest tipus en les quals hem obtingut un resultat satisfactori pels nostres clients. Ens agradaria destacar dos casos.

Caiguda en la via pública a Sitges

La nostra clienta es trobava passejant per un dels carrers del municipi de Sitges quan va caure a terra a causa del deficient estat de conservació de la vorera. Segons els informes de la policia intervinent, en el lloc del sinistre havien caigut amb anterioritat com a mínim dues altres persones. De la indemnització de 13.735,20.-€ que vam reclamar, l'Ajuntament va reconèixer i va abonar a la nostra clienta en via administrativa només la quantitat de 4.059,25.-€. Amb l'objectiu d'aconseguir la totalitat de la indemnització reclamada, vam recórrer la resolució davant la jurisdicció contenciosa-administrativa. Finalment, l'Ajuntament va acordar indemnitzar per pràcticament la totalitat de la xifra reclamada abans que el Jutjat resolgués sobre l'assumpte. D'aquesta manera, la clienta va poder rebre la indemnització més ràpidament, sense haver d'esperar a la resolució judicial que és freqüent que allargui el procés diversos mesos.

Caiguda en la via pública a Granada

La nostra clienta es trobava passejant per un dels carrers de la ciutat de Granada, quan va caure a terra en ensopegar amb un desnivell de la vorera provocat per un grup de rajoles que estava més enfonsat que la resta. En aquest cas les lesions van ser tan greus que a la clienta, de més de 60 anys, li van quedar importants seqüeles funcionals, a més d'estar gairebé un any sense poder fer les seves activitats habituals a causa del llarg procés de curació. En conseqüència, la indemnització es va quantificar en un import elevat.

En seu del procediment administratiu l'Ajuntament de Granada no va contestar la reclamació de responsabilitat patrimonial en el termini de sis mesos que la llei preveu, per això vam haver de recórrer a la via judicial, en aquest cas, no per disconformitat amb la valoració de l'Ajuntament sinó pel que en dret es denomina silenci administratiu, és a dir la falta de resposta. Finalment, vam arribar a un acord amb la representació de l'Ajuntament de Granada pel qual van indemnitzar a la perjudicada per un import total de 26.000.-€, el qual distava molt dels zero euros que inicialment oferia l'administració en la seva contestació al recurs contenciós administratiu que presentem.

Aquests casos d'èxit demostren, juntament amb molts altres portats pel despatx, que la nostra experiència i coneixement especialitzat en el sector són una eina molt útil perquè les víctimes de sinistres provocats pel mal estat de la via pública obtinguin la millor indemnització possible.