Aconseguim passar d’una oferta de 41.105,76 € a una transacció de 111.241,73 €.

Les companyies d'assegurances realitzen ofertes indemnitzatòries adequades als danys i perjudicis ocasionats a la víctima?

El nostre client va patir un accident de trànsit sent diagnosticat de fractura del replà tibial dreta. A conseqüència, va haver de ser hospitalitzat per un llarg període de temps que el va obligar a cursar baixa laboral.

Una vegada estabilitzades les lesions, es va procedir a la reclamació extrajudicial per la qual la companyia d'assegurances del vehicle contrari, va realitzar una oferta indemnitzadora per import de 41.105,76 €.-

Considerant aquesta oferta insuficient, vem procedir a demanar un informe pericial d' un especialista en valoració del dany corporal, així com un informe actuarial per calcular el lucre cessant de la seva activitat professional, per reclamar judicialment la totalitat dels danys i perjudicis causats al nostre client.

Tarradellas Advocats va procedir a interposar demanda judicial, aconseguint una indemnització per al nostre client que va ascendir als 111.241,73 €.  Cal destacar que dins dels conceptes pels quals s' hi va indemnitzar, figuren el recanvi de pròtesi de genoll futur, la incapacitat permanent d' aquest, encara que no estigués reconeguda per la Seguretat Social i una indemnització pel lucre cessant produït pel cessament de la seva activitat professional.