Aconseguim la màxima indemnització pel nostre client per danys provocats per un element comunitari

Indemnitzen per la reparació del parquet, mobiliari, mudança, lloguer d'un pis...

Encarreguem una pericial externa per valorar els danys i presentem una demanda judicial

Aconseguim per al nostre client 11.000 euros pels danys derivats del trencament d'un baixant comunitari

El passat dia 25 de juny de 2019, quan el nostre client va tornar, juntament amb la seva família, al seu domicili després d'haver passat uns dies fora, va observar res més obrir la porta del seu habitatge que aquesta desprenia una forta olor molt desagradable. Quan van entrar van poder veure que el pis estava replet d'aigua bruta i totalment entollat, havent-se produït nombrosos desperfectes tant en mobiliari, com en portes i marcs de fusta, així com en utensilis d'ús quotidià.

Els danys es van concentrar en la zona del menjador, sala d'estar i cuina on hi havia un gran toll d'aigües negres a conseqüència del trencament d'una canonada comunitària d'aigües fecals.

De manera immediata va posar en coneixement de les companyies d’assegurances actuants allò que havia esdevingut, sol·licitant immediatament que es personés un lampista en el lloc del sinistre.

A causa de la impossibilitat d'habitar el seu habitatge per trobar-se en una situació d'insalubritat, el nostre client i la seva família es van veure obligats a abandonar-la de manera temporal i a llogar de manera provisional i immediata un apartament en la mateixa ciutat on resideixen. La seva estada en aquest domicili alternatiu es va prolongar durant diversos mesos donat el temps necessari per a les reparacions.

Des del despatx vam fer la perceptiva reclamació en via extrajudicial contra les companyies asseguradores la qual no va ser atesa, per això vam procedir amb la via judicial, reclamant per diversos conceptes, incloent-hi els costos de l'estada alternativa, la compra de nous estris de la llar, el cost de la mudança i l'import de la reparació dels danys en l'habitatge, segons valoració pericial.

Finalment, la companyia asseguradora, abans d’arribar a judici, va assumir la responsabilitat del sinistre i va abonar 11.000.-€ al nostre client.