INDEMNITZACIONS EN SINISTRES DE BAIXA INTENSITAT

Resolucions estimatories en reclamacions per danys personals, en sinistres amb pocs danys als vehicles.

Els danys lleus o inexistents en els vehicles que han tingut una col·lisió, no han de traduir-se en unes lesions lleus o inexistents, com si d’una simple regla de tres es tractés.

La relació causal entre l’accident i les lesions per les que es reclama: Una col•lisió per encalç de baixa intensitat o a baixa velocitat pot causar lesions com la fuetada cervical.

Un dels casos guanyats pel despatx que s'ha vingut repetint, és aquell en què un client ha patit un accident de trànsit que li ha provocat lesions i havent-se negat la companyia d'assegurances del vehicle que l'ha col·lisionat a indemnitzar-lo, argumentant la poca entitat dels danys materials que presentaven els vehicles implicats,  hem obtingut finalment una resolució judicial favorable als seus interessos, i es dicta Sentència per la qual se'l condemna a abonar els danys reclamats, més els interessos legals de demora i en diverses ocasions, fins i tot les costes processals, en aconseguir el pagament del 100% del reclamat.

En el mateix sentit, hem obtingut resolucions judicials a favor dels nostres clients, per exemple, en la Sentència dictada el 4 de Desembre de 2014 pel Jutjat de Primera Instància número 53 de Barcelona, en el Procediment Ordinari 690/2013, la de 17 de juliol de 2015 del Jutjat de Primera Instància número 4 de Badalona,  Procediment Ordinari 570/2014 i la de 29 de setembre de 2015, del Jutjat de Primera Instància número 5 de Gavà, Procediment Ordinari 432/2014.

Per poder valorar la relació causal entre el sinistre i unes lesions consistents en una fuetada cervical,  s' ha de tenir en compte una sèrie de factors: La posició del conductor, el tipus de seient, la seva edat, la seva complexió física, el tipus de cinturó de seguretat, l' estat de preparació de l' ocupant quan rep l' impacte, la massa dels vehicles, el vector de direcció,  l'estat de tensió dels músculs del coll quan es rep l'impacte, la posició del cap i cos, les condicions de la via,....

Com es recull en les diverses Sentències dictades a favor dels nostres clients: en les col·lisions per abast de baixa intensitat no queda exclosa per se i necessàriament la relació causal entre l'accident i les lesions per les quals es reclama, com pretenen les asseguradores, sense perjudici de la prova que es practiqui i que acrediti o no que en el concret cas pugui afirmar-se la referida relació causal.