Responsabilitat contractual de l'industrial en la realització de les obres

Els defectes i imperfeccions de l' obra són superiors al que li reclamava a la nostra clienta

Incompliment del contracte d'arrendament d'obra amb suministre de materials

La defectuosa execució de l'obra es va traduïr en una desestimació de la demanda

En el contracte d' arrendament d' obra amb subministrament de materials, d' acord amb els articles 1544 i 1599 Codi Civil, una de les parts s' obliga a executar una obra per un preu cert mentre que el propietari està obligat a pagar el preu un cop l' obra ha finalitzat, sempre que aquesta obra s' hagi realitzat correctament.

El que inicialment va ser una reclamació de quantitat presentada pel constructor contra la nostra clienta, amb motiu d ' uns treballs de rehabilitació efectuats en el seu habitatge, va acabar amb el dictat d' una Sentència judicial per la qual va desestimar totalment la demanda plantejada, condemnant, per contrari, l' industrial que va intervenir en l' obra a abonar el pagament de les costes processals.

En la resolució judicial dictada pel Jutjat de Primera Instància número 30 de Barcelona, així mateix es determina que els treballs per completar i reparar els defectes i imperfeccions de l' obra realitzada són superiors a la quantitat que es reclamava a la nostra clienta.

Finalment, davant les irregularitats que presentaven les factures presentades per l'industrial, el jutge acorda remetre les actuacions judicials a l'Agència Tributària, davant la possible existència d'una defraudació fiscal.