Advertència legal

Juliol de 2021


Complint amb les obligacions establertes per a les pàgines Web i, en virtut de la Llei 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, i del Reglament General de Protección de Datos de la Unión europea (RGPD-UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, s’informa als usuaris que les dades personals que es facilitin a TARRADELLAS ADVOCATS seran tractats i inclosos en els nostres fitxers tal i com s’explicita a continuació:
 

 1. IDENTIFICACIÓ, INFORMACIÓ LEGAL I ACCEPTACIÓ

  Les presents disposicions regulen l’ús del servei del portal d’Internet que TARRADELLAS ADVOCATS posa a disposició per als usuaris.

  DADES DE CONTACTE:
  El titular del Portal és Tarradellas Advocats, amb NIF39366455-T. Tarradellas Advocats està domiciliada a Rambla Catalunya 91-93, 8è 3ª, 08008 Barcelona, Espanya; Mail: info@tarradellas-advocats.com.

  La normativa aplicable al l’exercici de la professió de l’advocacia es troba disponible en la pàgina Web del Consejo General de la Abogacía Española (www.abogacia.es).

  L’accés a aquesta pàgina Web per l’usuari és gratuït, i els serveis oferts no són de caràcter exclusiu per a certs clients, per la qual cosa l’accés no està restringit. Els serveis jurídics que el Despatx duu a terme en cap cas es presten a través del servei del Portal.

  La utilització d’aquesta pàgina Web suposa l’atribució de la condició d’ “Usuari del portal”, i implica l’acceptació de totes les condiciones que s’especifiquen en aquest Avís Legal. Per tot això, l’usuari ha de llegir atentament aquest Avís Legal per a conèixer el mateix i les condicions d’ús que s’hi recullen, podent estar subjectes a modificacions ulteriors. Si l’usuari no estigués d’acord amb les presents condicions d’ús, haurà d’abstenir-se d’utilitzar el Portal i operar per mitjà d’aquest.
   

 2. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

  Tots els continguts del portal, entenent per aquests el textos, fotografies, imatges, icones, tecnologia, software, links, codis font i demés continguts audiovisuals són de propietat exclusiva de Tarradellas Advocats o els seus llicenciadors, sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari els drets d’explotació d’aquests, excepte els que resultin estrictament necessaris per a l’ús de la Web. Tarradellas Advocats es reserva tots els drets de marca, nom comercial i signes distintius, sense que de l’accés al Portal es pugui derivar cap dret d’utilització sobre els mateixos.

  L’usuari únicament té dret a un ús privatiu dels continguts del Portal, sense ànim de lucre. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de Tarradellas Advocats.
   

 3. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DEL PORTAL

  Les condicions d’ús del Portal les estableix Tarradellas Advocats, amb domicili a Via Augusta 48-54, 5-6, 08006 Barcelona, Espanya; Telèfon: 931598283; Email: info@tarradellas-advocats.com; NIF: 39366455-T en tant que en la present Web oferta i fa publicitat dels seus serveis jurídics.

  L’usuari es compromet i s’obliga a fer un ús de bona fe, correcte i adequat del Portal, de conformitat amb la Llei i les presents Condicions Generals d’ús, podent respondre davant de Tarradellas advocats o tercers pels danys i perjudicis que es poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

  L’usuari es compromet a utilitzar aquest Portal i els seus continguts de conformitat amb la Llei i, en particular, haurà d’abstenir-se de reproduir, extreure, reutilitzar, copiar, distribuir, comunicar, transformar i/o modificar els continguts que puguin ser considerats com a Software o Bases de Dades per la legislació vigent en matèria de Propietat Intel·lectual, excepte en els casos autoritzats per la Llei o expressament consentits per Tarradellas Advocats, o per qui ostenti la titularitat del dret d’explotació en el seu cas. Així mateix, haurà d’abstenir-se també d’obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc Web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals Tarradellas Advocats ofereix els seus serveis, i tampoc intentarà accedir a les comptes de correu electrònic d’altres usuaris, o àrees restringides dels sistemes informàtics de Tarradellas Advocats o de tercers i, en el seu cas, extreure informació.

  Aquell usuari que introdueixi enllaços des de les seves pròpies o altres pàgines Web al Portal haurà de complir amb les condicions que es detallen en l’apartat de Propietat Intel·lectual i Industrial, complint fidelment amb la llei i els bons usos.

  Tota la informació que faciliti l’usuari a Tarradellas Advocats a través dels formularis del Portal i en l’apartat de contacte haurà de ser veraç i autèntica, així com les dades que es comuniquin, de tal forma que concordin amb la situació real de l’usuari.
   

 4. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

  Tarradellas Advocats no pot assumir cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, exhaustivitat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen al Portal.

  Els continguts i informacions no vinculen a Tarradellas Advocats ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Els continguts de la present Web són de caràcter general, per la qual cosa aquesta informació resulta insuficient per a la presa de decisions personals o empresarials per part dels usuaris.

  Respecte als enllaços (links) a altres pàgines de tercers que el Portal pugui contenir, tenint en compte la impossibilitat de control, Tarradellas Advocats no pot assumir responsabilitats pel contingut que en elles pugui aparèixer.

  L’usuari assumeix tota la responsabilitat derivada de l’ús d’aquesta Web, tenint prohibida qualsevol tipus d’acció sobre la mateixa que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als sistemes informàtics, introducció de virus o de software que alteri el normal funcionament de la Web.
   

 5. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

  Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que Tarradellas Advocats ofereix a través del Portal, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal en compliment d’allò establert en el Reglament (UE) de Protecció de Dades de 27 d’abril de 2016. Se l’informa que, mitjançant la complementació del present formulari, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de Tarradellas Advocats amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis.

  S’informa a l’usuari, a més, de la possibilitat que exerceixi els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, de forma gratuïta mitjançant email a info@tarradellas-advocats.com o en la direcció Via Augusta 48-54, 08006 Barcelona, Espanya.

  A més, l’usuari té també dret a dirigir-se a l’Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) www.agpd.es, a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i/o a qualsevol altra autoritat competent de Control en matèria de Protecció de Dades per a presentar la reclamació que consideri oportuna, en cas que no obtingués satisfacció en l’exercici dels seus drets.


Per a més informació sobre el tractament de dades personals de Tarradellas Advocats, dirigeixi’s a l’Apartat de Política de Privacitat.

El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la legislació espanyola i europea, seguint les recomanacions del CEDP, la Agencia Española de Protección de Datos i l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

L’usuari reconeix que ha llegit i entès tota la informació respecte les condicions d’ús del Portal, i reconeix que són exhaustives i suficients per a l’exclusió de l’error en les mateixes, acceptant-les íntegra i expressament.