Entra en vigor la nova llei de trànsit, aprovada per la Llei 18/2021 de 20 de desembre

Avui entra en vigor la nova llei de trànsit, aprovada per la Llei 18/2021, de 20 de desembre, per la qual es modifica el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària,  amb l’objectiu de reduir la sinistralitat a la carretera i reforçar la seguretat vial. Entre les principals novetats, trobem:

 

Distraccions. Augmenta de 3 a 6 punts a detreure per utilizar el mòbil mentre es condueix, mantenint-se en 200 euros la sanció econòmica.

 

Cinturó de seguretat i elements de protecció. Augmenta de 3 a 4 punts a detreure per no utilitzar o fer un ús incorrecte del cinturó de seguretat, sistema de retenció infantil, casc o altres elements de protecció obligatoris. Es manté la mateixa sanció de 200 euros. 

 

Més seguretat per als ciclistes. En vies amb més d'un carril per sentit, és obligatori canviar de carril quan s’avanci a ciclistes o ciclomotors. A més, augmenta de 4 a 6 punts a detreure quan s'avança a ciclistes sense deixar la separació mínima obligatòria d'1,5m, mantenint la sanció de 200 euros. També es prohibeix parar o estacionar al carril bici o a vies ciclistes.

 

VMP:

  • Han de complir les normes de circulació com la resta de vehicles.
  • Els conductors estan obligats a utilitzar casc.
  • No es poden utilitzar auriculars mentre es condueixen.
  • La velocitat màxima és entre 6 i 25 km/h. Es prohibeix per complet circular per les voreres i per les zones per als vianants.
  • Es prohibeix també circular en vies interurbanes, travessies, autopistes, autovies que passin dins de poblat i túnels urbans. Si s’incompleix alguna d’aquestes regles, la multa serà de 200 euros.

Objectes a la via. Augmenta de 4 a 6 punts a detreure per llançar a la via o als  voltants objectes susceptibles de produir accidents o incendis.

 

Detectors de radars. Es castigarà amb detracció de 3 punts i una multa de 200 euros dur al cotxe detectors de radars o cinemòmetres. Però si a més, s’utilitza, la multa pot pujar fins als 6.000 euros i 6 punts restats del permís de conduir.

 

Motoristes. S'autoritza la utilització de dispositius sense fil certificats o homologats per a la utilització al casc, amb fins de comunicació o navegació, sempre que no afecti la seguretat en la conducció.

 

Altres canvis:

  • Els turismes i motocicletes tenen prohibit depassar en 20 km/h els límits de velocitat a les carreteres convencionals quan avancin altres vehicles.
  • Es poden recuperar dos punts del carnet de conduir després de rebre un curs de conducció segura certificat per la Direcció General de Trànsit. El temps que un usuari ha d’estar sense cometre infraccions per recuperar el saldo inicial de punts, queda fixat en dos anys.
  • Incomplir les normes en matèria d’auxili en vies públiques es considera infracció molt greu, castigada amb 500 euros de multa.
  • Constitueix infracció molt greu utilitzar dispositius d’intercomunicació no autoritzats als exàmens de conduir. Es sanciona amb multa de 500 euros i impossibilitat de tornar-se presentar fins passats 6 mesos.
  • La incorporació d’alcoholímetres antiarrencada en vehicles de transport de viatgers, com els autobusos escolars, serà obligatòria a partir del 6 de juliol del 2022. No complir-ho serà una infracció molt greu, amb una multa de 500 euros.


Comentaris:


Deixa un comentari:

La seva adreça de correu electrònic no es publicarà. Els camps obligatoris estan marcats amb *

Comentaris: *

Nom: *

E-mail:


Últimes notíciesTragèdia a Murcia. El diari digital Infolibre ens consulta com experts en responsabilitat patrimonial

Han passat tres dies des que va tenir lloc l'incendi de les discoteques Teatre i La Fonda Milagros que lamentablement ha deixat 13 morts i 24 ferits, creixent la indi...Condemnen a indemnitzar amb 583.513 euros per un accident mortal a la Segarra

Avui s'ha publicat al diari el Segre la noticia de la resolució judicial de la reclamació judicial de danys i perjudicis per l'accident que va tenir lloc el 2018 a la Segarra,...La Llei de benestar animal exigirà a tots els propietaris de gossos disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil

El dia 29 de setembre de 2023 entra en vigor la Llei 7/2023 de protecció dels drets i benestar animal que, per primera vegada, exigirà a tots els propietari...