Aprovada la nova llei ciclista, que modifica el Codi Penal en matèria d’imprudències en la conducció de vehicles a motor o ciclomotor.

El ple del Senat avui ha aprovat la proposició de Llei Orgànica de modificació del Codi Penal en matèria d’imprudències en la conducció de vehicles a motor o ciclomotor.

La mateixa té com a objectiu principal l’ampliació de la protecció jurídica respecte als usuaris més vulnerables a les carreteres, ciclistes i vianants, després d’un estiu en el què les xifres d’accidents en els què s’han vist implicats els mateixos ha augmentat de forma indubtable.

Es pretén, doncs, esmenar la despenalització, des de la reforma del Codi Penal de l’any 2015 de les conductes imprudents, responent a la indefensió que les víctimes s’han trobat en nombrosos accidents en què, malgrat existir indicis d’imprudència greu, s’ha acabat arxivant la seva causa per considerar-se, per part dels tribunals, que la imprudència en realitat devia ser qualificada com a lleu en aplicació del marge de discrecionalitat que atorgava la llei per interpretar-la i, per tant, únicament perseguibles per la via civil.

D’aquesta manera, l’eix central de la mateixa pivota en la re-penalització de les imprudències i les seves característiques principals són les següents:

  1. S’elimina la possibilitat de que el jutge, pugui apreciar inexistència de responsabilitat penal i arxivar les diligències sense la realització d’una mínima instrucció que proporcioni informació sobre la gravetat de la imprudència o sobre si s’ha comès o no un delicte.
    Per això si com a resultat de la instrucció realitzada finalment el jutge determina que sí va tenir lloc una imprudència al volant constituïda per la comissió d’una infracció greu de les normes de circulació i amb conseqüència aparellada de mort o lesions, aquesta haurà de ser qualificada, com a mínim, de menys greu però mai de lleu, i per tant, serà resolta en via penal.
  2. Els jutges a partir d’ara podran ser els que iniciïn el procediment quan considerin que hi ha hagut una imprudència menys greu utilitzant un vehicle a motor o ciclomotor amb resultat de mort.
  3. Faculta a fiscals per poder impulsar aquest tipus de procediment penal fins i tot encara que no hagi sol·licitat el seu inici la víctima.
  4. S’introdueix l’obligatorietat per part de les autoritats administratives, per exemple, dels Ajuntaments, de comunicar a l’autoritat judicial tots aquells fets que derivin d’infraccions de trànsit i que portin aparellades lesions o fins i tot morts, juntament amb la remissió del pertinent atestat als efectes de que serveixi per aclarir els fets ocorreguts. I tot això al marge de que l’autoritat administrativa pugui imposar una sanció administrativa per la infracció comesa.
  5. Les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat hauran d’elaborar, obligatòriament, un atestat i remetre’l d’ofici a l’autoritat judicial en els casos en els què s’hagin produït lesions o morts a l’accident. D’aquesta manera, els jutges podran tenir més informació a l’hora d’apreciar si s’ha pogut cometre un delicte d’homicidi o lesions imprudents.
  6. Es redueix la pena de multa a un o dos mesos per a aquells casos en què els conductors cometin una imprudència menys greu al volant i produeixin lesions que requereixin un tractament mèdic o quirúrgic rellevant, encara que no invalidant. D’aquesta manera s’elimina la preceptiva assistència de lletrat i procurador i el procés es tramitarà davant d’un jutge d’instrucció.
  7. Quan es cometi un delicte mitjançant imprudència menys greu, s'imposarà una sanció de privació del carnet de conduir. Amb l'anterior regulació, era tan sols una possibilitat.
  8. Per últim, el conductor que abandoni el lloc de l’accident, de forma voluntària i sense que hi concorri risc propi o per a una tercera persona, causant lesions o morts, a partir de l’entrada en vigor de la nova modificació, serà considerat autor del delicte d’abandonament del lloc de l’accident (delicte de fugida) de manera inequívoca i sense donar lloc a interpretacions. Pel que fa a les penes previstes per a aquest, les mateixes es mantindran igual amb la nova reforma.

En qualsevol cas, la reforma es publicarà a data 14 de setembre de 2022 al Butlletí Oficial de l’Estat i entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació, és a dir, el dia 15 de setembre de 2022. La mateixa no tindrà caràcter retroactiu, per la qual cosa no afectarà als processos judicials que ja es trobin en curs.Comentaris:


Deixa un comentari:

La seva adreça de correu electrònic no es publicarà. Els camps obligatoris estan marcats amb *

Comentaris: *

Nom: *

E-mail:


Últimes notíciesA partir de l'1 de febrer queda prohibit entrar amb VMP al transport públic

Hi haurà un retorn a l'ús del vehicle privat per part dels usuaris? El passat 17...Nou barem d'accidents de trànsit per al 2023

Nou barem d'accidents de trànsit per al 2023 Increment del 8,5% de les quanties inde...La sinistralitat a les carreteres el 2022 supera els nivells prepandèmia

Segons la DGT, el total de morts a la carretera el 2022 és de 1.145 persones. Això suposa un increment del 4% o de 44 persones respecte l'any 2019. El nombre de sinistres mortals ...