Especialització

Responsabilitat de les TIC

Les tecnologies de la informació i de la comunicació són aquelles tècniques utilitzades en el tractament i la transmissió de les informacions, principalment d’informàtica, Internet i telecomunicacions. Pel que es refereix a Internet, aquest s'ha convertit en un prodigiós mitjà de comunicació a través del qual la major part de població mundial pot accedir de manera fàcil, ràpida i econòmica a qualsevol tipus d'informació. No obstant això, la informació que pot posar-se a la xarxa és pràcticament infinita, no existint limitació d'espai ni de continguts, la qual cosa fa molt difícil controlar-la.

Davant aquest fenomen, el Dret de les societats democràtiques ha hagut d'actuar imposant algunes limitacions com és la llei 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSICE), que estableix una sèrie d’obligacions per als prestadors de serveis de la societat de la informació i unes regles d’exempció de la responsabilitat que, en principi, operen pels prestadors de serveis d’ intermediació, que són els que faciliten la prestació o utilització d’altres serveis de la societat de la informació, a no ser que es produeixi negligència d’acord amb les circumstàncies.

Les principals lesions que es poden donar en matèria de les TIC poden consistir en accessos il·legals a sistemes, enviament massiu de correus electrònics, atacs a sistemes informàtics o danys en el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

L'article 9.3 de la Llei 1/1982 sobre protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge estableix que la indemnització s'estendrà al dany moral, que es valorarà atenent a les circumstàncies del cas i a la gravetat de la lesió efectivament produïda, pel que es tindrà en compte, si escau, la difusió o audiència del mitjà a través del que s'hagi produït. És important tenir en compte que els tribunals en aquests casos consideren valorar la gravetat de les intromissions en aquests drets en relació amb el benefici obtingut i la difusió del programa, xarxa social, pàgina web o blog controvertit.

Tarradellas Advocats compta amb professionals experts en l'assessorament en matèria noves tecnologies i protecció de dades. El nostre despatx pot aportar als nostres clients solucions ràpides i efectives amb la finalitat d'entaular accions de responsabilitat pels danys soferts principalment al dret a l'honor, a la intimitat i a la pròpia imatge amb l'ús de les noves tecnologies.

Tarradellas Advocats
Especialistes en Responsabilitat de les TIC

Tarradellas Advocats

Despatx qualificat de confiança. Volem ser els seus advocats. Contacti amb nosaltres sense compromís.

Contactar