Especialització

Responsabilitat civil exdelicto

Una de les àrees del dret civil es concentra en la responsabilitat derivada d'un delicte. El Codi Penal estableix que la responsabilitat per l'execució d'un delicte obliga a reparar els danys i perjudicis per ell causats. La responsabilitat civil ex delicto es reflectirà en tres pretensions per ordre de jerarquia, que són: la restitució de la situació o el ben danyat en primer lloc, la reparació del dany causat, i finalment la indemnització que consisteix en una suma de diners que compensa de forma integral al perjudicat. La responsabilitat civil ex delicto es podrà atribuir a diferents persones i de manera conjunta, incloent als asseguradors que haguessin assumit responsabilitats pecuniàries derivades de la conseqüència de qualsevol fet il·lícit. Sempre que es produeixi la conducta típica que s'hagi configurat com a risc assegurat, els asseguradors es converteixen en responsables civils directes dels danys que s'hagin derivat d'aquella. La jurisprudència reiterada del Tribunal Suprem ens amplia el termini per interposar l'acció civil fins als 15 anys, donant-nos un bon marge de maniobra per exigir la responsabilitat per danys causats.

Els casos en els quals podem trobar-nos amb un fet de rellevància penal que doni lloc a una indemnització per danys i perjudicis són molt diversos i van des de la responsabilitat del titular d'un vehicle que comet un delicte en la utilització del mateix creant risc per a un tercer, delictes comesos emprant mitjans de comunicació, fins als casos d'injúria o calúmnia.

Tarradellas Advocats
Especialistes en Responsabilitat civil exdelicto

Tarradellas Advocats

Despatx qualificat de confiança. Volem ser els seus advocats. Contacti amb nosaltres sense compromís.

Contactar