Treballs desenvolupats pel constructor que no s’escauen als estàndards de qualitat exigibles a un professional del sector.

L’excepció de falta de compliment regular o exceptio non rite adimpleti contratus. La lex artis de la construcción.

En el contracte d’arrendament d’obra amb subministra de materials, d’acord amb els articles 1544 i 1599 del Codi Civil, una de les parts s’obliga a executar una obra per un preu cert mentre que el propietari està obligat a pagar el preu una vegada que l’obra ha finalitzat, però òbviament, sempre que aquesta obra s’hagi realitzat correctament.

El que inicialment va ser una reclamació de quantitat presentada contra la nostra clienta, amb motiu d’uns treballs de rehabilitació efectuats en el seu habitatge, va acabar amb el dictat d’una Sentència judicial per la que va desestimar totalment la demanda plantejada, condemnant a l’industrial que va intervenir a l’obra a abonar el pagament de les costes processals.

A la resolució judicial dictada pel Jutjat de Primera Instància número 30 de Barcelona, tanmateix es determina que els treballs per a completar i reparar els defectes i imperfeccions de l’obra realitzada són superiors a la quantitat que es reclamava a la nostra clienta.

Per últim, davant les irregularitats que presentaven les factures presentades per l’industrial, el jutge va acordar remetre les actuacions judicials a l’Agència Tributària, davant la possible existència d’una defraudació fiscal.

Tarradellas Advocats

Tarradellas Advocats

Despatx qualificat de confiança. Volem ser els seus advocats. Contacti amb nosaltres sense compromís.

Contactar