Si vostè ha patit un accident de trànsit i ha sofert lesions, no ha de provar que la responsabilitat va ser del contrari per a poder cobrar una indemnització pels danys personals soferts.

Col•lisió recíproca de vehicles quan no existeix prova de la contribució causal en el sinistre de cada un dels conductors, segons allò que disposa a l’article 1.1 de la LRCSCVM, RD 8/2004.

La nostra clienta, va ser víctima d’un accident de trànsit, causat pel conductor d’un altre vehicle al saltar-se un semàfor en vermell, sofrint lesions. Malgrat tot, aquest conductor no va acceptar la seva responsabilitat, al•legant que havia estat la nostra clienta la que no havia respectat la fase semafòria que l’afectava. La Policia Local, després de comprovar que els semàfors funcionaven correctament, no va poder determinar en quin dels conductors requeia la responsabilitat del sinistre.

Instada la reclamació extrajudicial a la companyia que assegurava el vehicle contrari, va rebutjar indemnitzar a la nostra clienta, argumentant que no quedava provada la culpabilitat del seu assegurat i que aquest també estava reclamant. Davant la postura de l’asseguradora, el nostre despatx jurídic va interposar una demanda judicial contra l’esmentada companyia d’assegurances, en reclamació dels danys i perjudicis que li van ser causats.

Celebrant el judici, es va dictar Sentència estimatòria íntegra, condemnant a la companyia asseguradora contraria al pagament de 13.799,48 euros, més els interessos de demora de l’article 20 de la Llei de Contracte d’Assegurances i les costes processals.

Sàpiga també que...

  • Si vostè ha sofert un accident de trànsit i el vehicle contrari no està assegurat, vostè pot cobrar una indemnització tant per les lesions que ha sofert com pels danys causats al seu vehicle.
  • Si vostè ha sofert un accident de trànsit i el vehicle contrari s’ha donat a la fuga, vostè pot cobrar una indemnització per les lesions que ha sofert, encara que desconegui la seva matrícula.

Tarradellas Advocats

Tarradellas Advocats

Despatx qualificat de confiança. Volem ser els seus advocats. Contacti amb nosaltres sense compromís.

Contactar