Especialització

Accidents en espais públics

A TARRADELLAS ADVOCATS som experts en les reclamacions de danys personals soferts espais públics. Tenim un equip d’advocats experimentats en el dany corporal i especialitzats en accidents esdevinguts en espais públics.

A que ens referim quan parlem d’accidents en espais públics? A caigudes en una zona verda mal conservada, caiguda en una estació de tren perquè el terra estava mullat, relliscada en un supermercat per un vessament d’un producte al terra, caiguda al carrer per un forat en la vorera, etc.

En tots i cada un d’aquests casos si s’han produït lesions de certa entitat es podran reclamar per danys i perjudicis. Cal, però, apuntar que hem d’assumir i suportar una sèrie de riscos que són inherents a la vida humana, però això no significa que els haguem de suportar tots, i menys els que siguin causats per una falta de diligència en la presa de mesures de seguretat en espais públics.

La reclamació anirà dirigida amb carácter general al propietari del lloc a on a ocorregut el sinistre, o al responsable de tenir-lo en bon estat de conservació i manteniment. Per una banda si el dany s’ha produït en un espai públic com ara a una carretera o un carrer el responsable serà l’Administració Pública. En canvi, si s’ha produït en un espai privat será qui exploti el negoci, la seva companyia aseguradora o el propietari del local, qui serà responsables de fer front a una indemnització.

Resulta important en aquests casos demostrar, o bé la culpabilitat en el cas d’un sinistre esdevingut en espai privat, o bé la inexistencia de força major en el cas d’haver esdevingut en un espai públic, sumada en ambdós casos a la inexistència de responsabilitat de la vícitima, per a la imputació del dany.

Per aquesta raó la designa d’un advocat experiment pot marcar la diferencia en quan a l’èxit de la reclamació del dany corporal. Els professionals de TARRADELLAS ADVOCATS estan a la seva disposició per dur a terme la reclamació i a resoldre qualsevol dubte que pugui tenir.

Tarradellas Advocats
Especialistes en Accidents en espais públics

Tarradellas Advocats

Despatx qualificat de confiança. Volem ser els seus advocats. Contacti amb nosaltres sense compromís.

Contactar