Especialització

Accidents de trànsit

Si vostè ha tingut un accident de trànsit, per procedir a la reclamació dels danys i perjudicis que li han estat causats, pot optar entre deixar els seus interessos en mans de la seva companyia d'assegurances o contractar els serveis jurídics de Tarradellas Advocats, especialitzats en aquest tipus de reclamacions.

Li garantim un tracte directe, sincer i professional. Treballem per aconseguir la màxima indemnització possible per als nostres clients, realitzant les gestions extrajudicials i/o judicials necessàries.

No acceptem ofertes, les indemnitzacions aconseguides són sempre fruit d'una reclamació inicial, seguida de diferents gestions de negociació, fins a aconseguir una transacció extrajudicial o una Sentència judicial.

En el cas de no obtenir una proposta de transacció favorable als interessos del nostre client, li informem de la viabilitat en la tramitació d'un procediment judicial i amb el seu consentiment, preparem i interposem la corresponent demanda civil fins a obtenir la Sentència Judicial, tot això sense que a vostè li suposi un cost addicional.

Amb nosaltres, mai es trobarà amb un cas de conflicte d'interessos, perquè el nostre despatx jurídic no treballa per cap companyia d'assegurances, sempre està en el costat de les víctimes i perjudicats que han sofert un accident de trànsit.

Així, si ha tingut un accident i la seva companyia d'assegurances coincideix amb la del vehicle contrari, o forma part del mateix grup assegurador, sàpiga vostè que els seus interessos es troben en perill, doncs com bé entendrà, ningú pot defensar amb honestedat dues posicions enfrontades.

Si l'ocupant del vehicle que vostè conduïa ha sofert lesions i vostè és el responsable del sinistre, sàpiga que aquest pot procedir a reclamar els danys i perjudicis que li han estat irrogats enfront de la companyia que assegura el seu vehicle, sense instar acció alguna enfront de vostè.

Entre les companyies d'assegurances s'apliquen diversos Convenis que tenen per objecte tant els danys materials com l'assistència sanitària. Tingui en compte que:

  • Si el seu vehicle ha sofert danys, qui s'encarregarà de determinar el seu valor i si és un sinistre total, és el perit de la seva companyia d'assegurances, no el de la companyia contrària responsable del sinistre, podent vetar que vostè pugui reparar el seu vehicle, oferint-li per aquest la mínima indemnització.
    Si vostè ha sofert lesions i precisa realitzar tractament mèdic i rehabilitador, la seva companyia és la que ha de cobrir les despeses corresponents, podent limitar o, fins i tot, negar la cobertura dels mateixos.
  • Sobre la base de l'exposat, no dubti a consultar-nos sense compromís per aconseguir la millor protecció jurídica dels seus interessos legítims contractant a Tarradellas Advocats.

Tarradellas Advocats
Especialistes en accidents de trànsit

Tarradellas Advocats

Despatx qualificat de confiança. Volem ser els seus advocats. Contacti amb nosaltres sense compromís.

Contactar